O nás
Podporujeme
Kontakty

Poradenství
Finanční poradenství
Podnikové finance
Právní poradenství
Správa a řízení společností
Tvorba a řízení projektů
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Reality

Poradenství

Poradenství (consulting) se zaměřují na způsob řízení činnosti našich klientů v rychle se měnícím podnikatelském prostředí, zachycující veškeré podnikové procesy a činnosti. Pomáháme společnostem identifikovat procesy a oblasti skýtající příležitosti pro krátkodobé přínosy i tvorbu dlouhodobých hodnot.

Projekty:

Česká republika - projekt a informace pro investory (investiční projekt)

Stát výrazně inklinuje k liberalismu, kapitalismu, tržnímu hospodářství, a volnému trhu. Řadí se mezi vyspělé země. Dle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, patří Česko k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patří dle Světové banky do skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se v porovnáních s jinými umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími, a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel.[17] Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí. Celý článek