O nás
Podporujeme
Kontakty

Poradenství
Finanční poradenství
Podnikové finance
Právní poradenství
Správa a řízení společností
Tvorba a řízení projektů
Veřejné zakázky
Vzdělávání
Reality

Česká republika - projekt a informace pro investory (investiční projekt)

Stát výrazně inklinuje k liberalismu, kapitalismu, tržnímu hospodářství, a volnému trhu. Řadí se mezi vyspělé země. Dle ekonomických, sociálních a politických indikátorů, jako HDP na obyvatele, indexu lidského rozvoje, indexu svobody tisku, indexu svobody internetu od cenzury, patří Česko k vysoce hodnoceným státům světa. Ekonomicky patří dle Světové banky do skupiny 31 nejbohatších států světa s nejvyššími finančními příjmy. Naopak velmi nízko se v porovnáních s jinými umísťuje v podílu obyvatel žijících pod prahem chudoby. Vykazuje též poměrně nízkou nerovnost mezi nejbohatšími a nejchudšími, a relativně vyvážené přerozdělování bohatství napříč většinou obyvatel.[17] Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě nízká a pod průměrem vyspělých zemí. Celý článek

Poradenstvi

 

 

 

Moto:

ADVIS nabízí svým klientům širokou paletu komplexních služeb. Náš globální  přístup,hluboké znalosti v četných vědních disciplinách a jejich inovaci se znalostmi příslušné obchodní činnosti a průmyslového odvětví pomáhá našim klientům dosahovat vynikajících výsledků.